Felanmälan

Viktig information till hyresgäster i:

Teknisk förvaltning
Vid fel/skador i lägenheten/hus ber vi Er att felanmäla via telefon
Magnus Jönsson: 0761 – 700 311
Går också att kontakta/felanmäla via mail till magnus@abitare.se
Visning av lägenheter och besiktningar ansvarar Magnus Jönsson för, se telefon ovan.
Vid akuta skador på kvällar/helger kontakta:
Grupplarm (efter kontorstid) 044 – 103 850
Hyreskontrakt/Hyror, Hyresavier
vid frågor kontakta:
Anita Nordstedt – Sparrvik 040 – 627 07 04
anita@abitare.se
Kristina Billgren 040 – 627 07 03
kristina@abitare.se
Växel: 040 – 627 07 00
Fax: 040 – 627 07 19
Teknisk förvaltning
Vid fel/skador i lägenheten/hus ber vi Er att felanmäla via telefon
vardagar mellan 09.00 – 09.45: tel. 0410 – 105 37
fax. 0410 – 105 13
Felanmälan av AKUT KARAKTÄR DAGTID
kan göras till någon av nedstående:
Fastighetsskötare Glenn Löfgren: 0703 – 097 774
glenn@abitare.se
Fastighetsskötare Martin Åberg: 0708 – 285 339
martin@abitare.se
Vid akuta skador på kvällar/helger kontakta:
SECURITAS på telefonummer: 040 – 282 050
Hyreskontrakt/Hyror, Hyresavier
vid frågor kontakta:
Anita Nordstedt – Sparrvik 040 – 627 07 04
anita@abitare.se
Kristina Billgren 040 – 627 07 03
kristina@abitare.se
Växel: 040 – 627 07 00
Fax: 040 – 627 07 19