Styrelsen och ägare

Abitare är helägt av Eremas Holding AB,
som är ett familjeägt holdingbolag med
inriktning på fastighetsbranschen.
paraply-staty

Styrelsen består av

Tommy Qvarfort
Styrelseordförande

huvudsaklig sysselsättning
VD i Eremas Holding AB
Maria Qvarfort
Styrelsesuppleant

huvudsaklig sysselsättning
Ekonomichef i Abitare Fastighetsutveckling AB